Regulamin

I Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pvhurt.pl zwanym dalej Sklepem. 
 2. Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji, składania zamówień, dostawy towarów, reklamacji i odstąpienia od umowy. 
 1. Sprzedawca

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.pvhurt.pl jest

Anna Kulikowska Pasiecznik 82 59-623 Pasiecznik

NIP: 61 61 503 927

Numer Rachunku Bankowego:

76 1090 1939 0000 0001 5259 5935

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.pvhurt.pl

III. Ceny zawarte w sklepie

 1. Ceny podane w sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Wszystkie ceny produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są podawane w polskich złotych. 
 3. Ceny towarów podane w sklepie nie zawierają kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów związanych z wyborem opcji płatności przy dostawie.
 4. Koszty wysyłki oraz koszty związane z wyborem opcji płatności przy dostawie danego towaru podawane są oddzielnie przed złożeniem zamówienia. 

IV Zamówienie i dostawa 

 1. Kupujący składa zamówienia za pośrednictwem sklepu PVHURT.PL. Zamówienie określa m.in. towar, cenę oraz ilość jaką chce zamówić Kupujący. 
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuję w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Potwierdzenie złożonego zamówienia przez Sprzedawcę jest równoznaczne z zawarcie umowy sprzedaży na odległość. 
 3. Sprzedawca przed potwierdzeniem zamówienia sprawdza dostępność towaru, w przypadku braku dostępności sprzedawca informuję Kupującego o braku dostępności w całości lub w części. 
 4. Zamówienia złożone i potwierdzone od poniedziałku do piątku (wysyłane za pośrednictwem kuriera), realizowane są w czasie 1-4 dni robocze.
 5. Kupujący dokonuje zamówienia przez umieszczenie towaru lub towarów w koszyku a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami. 
 6. Kupujący może dokonać zakupu rejestrując się na stronie lub jako Gość bez konieczności rejestracji. 
 7. Kupujący dokonując zamówienia wybiera metodę płatności oraz sposób dostawy. 
 8. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar:
  1. przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy;
  2. płatnością online z PayU;
  3. płatnością Blik. 
 9. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przez odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym. 
 10. Koszt dostawy określony jest w trakcie sporządzania zamówienia przez Kupującego w sekcji „Podsumowanie koszyka” lub „Twoje zamówienie”. W przypadku wyboru opcji wysyłki, koszt wysyłki doliczany jest do łącznej kwoty zamówienia. 
 11.  Towar wysyłany jest wyłączenie na adres na terenie Polski, w przypadku zamówienia towaru z dostawą za granice zamówienie nie będzie realizowane. 
 12. Zamówienia z odbiorem osobistym przechowywane są na magazynie do 7 dni kalendarzowych. W przypadku nieodebrania zamówienia w wskazanym terminie Sprzedawca może naliczyć opłatę za magazynowanie w wysokości 50 zł netto za miejsce paletowe za dzień. 
 13. Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia w przypadku gdy:
  1. podane dane są niepełne lub błędne;
  2. zamówienia noszą znamiona oszustwa. 
 14. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienie Sprzedawca niezwłocznie zwraca środki jakie zostały zapłacone w związku z nierealizowanym zamówieniem. 

V Zwrot towaru / odstąpienie od umowy

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu PVHURT.PL bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 2. W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy, oświadczeni o odstąpieniu wystarczy wysłać przed upływem terminu w formie pisemnej lub na adres poczty elektronicznej. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia przesyła na podany przez Kupującego adres potwierdzenie otrzymania oświadczenia. 
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą a wszelkie świadczenia wzajemne Stron podlegają zwrotowi. 
 4. Kupujący ma obowiązek zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 
 5. Sprzedający zwróci Kupującemu wszelkie płatności, które zostały dokonane w związku z umową, od której Kupujący odstąpił, w tym kosztów dostarczenia produktu do Sprzedającego w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
 6. Sprzedający może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania zwróconego produktu lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania. 
 7. Sprzedając zwróci koszty odesłania towaru wyłącznie do wysokości kosztu równemu najtańszego kosztu w ofercie. 
 8. Zwrot kosztów dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. 

VI Reklamacje

 1. Wszystkie produkty będące w ofercie Sklepu PVHURT.PL są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta i rękojmią sprzedawcy. 
 2. W przypadku gdy dany produkt posiada wadę techniczną Sprzedawca zobowiązuję się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji. 
 3. Reklamowany produkt należy wysłać na adres PVHURT. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia gwarancji lub roszczenia z tytułu rękojmi Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów dostawy. 
 4. W przypadku braku zgodności produktu z umową Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy produkt lub zwróci koszty jego nabycia. 
 5. Reklamacja z tytułu gwarancji oraz rękojmi rozpatrywana jest na podstawie dowodu zakupu. 
 6. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru. 
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysłanych za pobraniem lub na koszt sklepu chyba, że zostało to uzgodnione ze Sprzedawcą. 

VII Dane osobowe

W celu ochrony i przejrzystości przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  zwane dalej RODO informujemy. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Kulikowska, Pasiecznik 82, 59-623 Pasiecznik. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu email: zamowienia@pvhurt.pl . 

W celu złożenia zamówienia i jego realizacji zbierzemy Państwa dane osobowe. W celu realizacji zamówień będzie zbierać Państwa imię, nazwisko, nr tel. adres poczty elektronicznej, adres dostawy/adres zamieszkania, indywidualny login i hasło w przypadku założenia konta w naszym sklepie. 

Państwa dane osobowe zawsze są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, która jest niezbędna do dokonania i realizacji zamówienia. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych również będziemy pytali o zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. lit. a RODO. 

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać naszym partnerom biznesowym, którzy zapewniają naszej działalności wsparcie w zakresie wsparcia IT, księgowości oraz dostarczania do Państwa zamówień. 

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe mają Państwo prawo do: 

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii;
 2. sprostowania, poprawienia swoich danych;
 3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, skargę wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

VIII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 roku. 
 2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą komunikowane na stornie Sprzedającego.
 3. Ewentualne spory mogące powstać miedzy Sprzedającym a Kupującym będą rozstrzygane przez sądy powszechne. 
 4. Regulamin jest dostępny na stronie Sprzedawcy.
 5. Wszelkie informacje dotyczące przysługujących Państwu praw oraz sposobów rozwiązywania sporów możecie Państwo znaleźć na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl oraz na stronach Powiatowych Rzeczników Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej lub w siedzibach tych instytucji. 

Koszyk